Zwrot pieniędzy za zniszczone lub zagubione podręczniki

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245)

Art. 64. 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Numer konta, na które należy dokonywać wpłaty:

03 1050 1214 1000 0024 1106 6489

W tytule wpłaty należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszczało dziecko.

Tytuł podręcznika Klasa Cena
SZKOŁA PODSTAWOWA
Nowi Tropiciele. Podręcznik. Każda część I i II 9.90 ,-
Gold Sparks 1 I 24,75 ,-
Nasza Szkoła. Każda część podręcznika III 2,35 ,-
Super Sparks 2 lub 3 II,III 24,75,-
Między nami. Podręcznik do języka polskiego IV i V i VI 21,90,-
Między nami. Podręcznik do języka polskiego VII 25,00,-
Matematyka z plusem IV i V i VI 21,90,- (kl. IV i VI)
24,70 (kl. V)
Matematyka z plusem VII 25,20,-
Tajemnice przyrody IV i VI 21,20,-
Puls życia. Podręcznik do biologii VII 25,00,-
Historia. Podręcznik IV i V i VI 21,20,-
Historia. Podręcznik VII 24,50,-
Muzyka – klucz do muzyki. Podręcznik IV i V i VI 8,90,- (kl. IV i VI)
7,50 (kl. V)
Muzyka – klucz do muzyki. Podręcznik VII 10,40,-
Do dzieła. Podręcznik do plastyki V i VI 7,00,-
Jak to działa. Podręcznik do techniki IV i V i VI 9,40,-
Informatyka – Teraz bajty. Podręcznik IV 8,00,-
Zajęcia komputerowe V i VI 9,00,- (kl. V)
8,00,- (kl. VI)
Chemia – Nowej Ery. Podręcznik VII 25,00,-
Spotkania z fizyką. Podręcznik VII 23,00,-
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii VII 25,00,-
Brainy. Książka dla ucznia (Język angielski) IV 21,00,-
Steps Forward. 3 V i VI 21,00,- (kl. VI)
22,50,- (kl. V)
English Plus Options VII 23,40,-
English Explorer VII 23,40,-
Lektor Magnet VII 23,40,-
Lektor Magnet Smart VII 23,40,-
Między nami. Podręcznik do języka polskiego VIII 25,00,-
Matematyka z plusem VIII 25,20,-
Puls życia. Podręcznik do biologii VIII 25,00,-
Chemia – Nowej Ery. Podręcznik VIII 25,00,-
Spotkania z fizyką. Podręcznik VIII 23,00,-
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii VIII 25,00,-
Podróże w czasie. Podręcznik do historii VIII 24,50,-
Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie VIII 9,00,-
Edukacja dla bezpieczeństwa. Żyję i działam bezpiecznie VIII 9,00,-
Informatyka – Teraz bajty. Podręcznik VIII 10,00,-
Repetytorium ósmoklasisty – Język angielski VIII 23,40,-
Magnet Smart 2. Język niemiecki
Magnet Smart 3. Język niemiecki
VIII 23,40,-
23,40,-
GIMNAZJUM
Słowa na czasie. Podręcznik do języka polskiego II i III 23,10
Matematyka z plusem II i III 24,10
Puls życia. Podręcznik do biologii. II i III 24,10
Chemia Nowej Ery. II i III 24,10
Spotkania z fizyką. II i III 22,10
Planeta Nowa. Podręcznk do geografii. II i III 24,10
Dziś i jutro, 1-3. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. II i III 15,00
New English Plus, cz. 2, 3, 4 II i III 23,10
Meine Deutschtour, cz. 2, 3 II i III 23,10
Bliżej historii. II i III 21,78
Edukacja dla bezpieczeństwa. Żyję i działam bezpiecznie 1-3 III 15,00