Akcja ekologiczna „Oddaj zużyty telefon komórkowy”

Używane telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie (m.in. kadm i ołów). Wyrzucony telefon komórkowy może zatruć znaczne ilości wody i gleby.

POMYŚL O SWOJEJ PLANECIE I ZADBAJ O ŚRODOWISKO. WYSTARCZY TYLKO ODDAĆ STARY I UŻYWANY TELEFON!

W HOLU SZKOŁY ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE ODPOWIEDNIO OPISANY POJEMNIK, TELEFONY MOŻNA TAKŻE PRZEKAZYWAĆ BEZPOŚREDNIO W GABINECIE PEDAGOGA.

ZBIÓRKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE DO 19 LISTOPADA.

ORGANIZATOREM O XVII EDYCJI KONKURSU – AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM „ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY”, DO KTÓREGO PRZYSTĄPILIŚMY JEST EKOPHONE.