Akcja „Skarpetki dla dzieci z Ukrainy”

21 marca był dniem szczególnej solidarności z narodem ukraińskim. W tym dniu społeczność szkolna założyła ubrania i kotyliony w kolorach ukraińskiej flagi. Zorganizowano także akcję zbiórki skarpetek dla dzieci z Ukrainy.