Akcja Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego „Wirusoochrona”

Akcja „Wirusoochrona” była realizowana w klasach 1-3 w październiku 2022 r. Jej celem było przypomnienie uczniom jak ważna jest higiena osobista, a w szczególności częste mycie rąk.
Zapraszam do zobaczenia prezentacji:

Szkolny koordynator: Beata Ryszka