Apel z okazji Święta Niepodległości

13.11.2017r. odbył się uroczysty apel z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Właśnie 11.11.1918 r. po 123 latach niewoli kraj nasz powrócił na mapę Europy. W montażu słowno-muzycznym młodzież przypominała historię dążeń Polaków do niepodległości.

Na zakończenie apelu głos zabrała Pani Dyrektor Anna Truty, która podkreśliła wagę patriotycznych wartości we współczesnym wychowaniu i konieczność dostrzegania ich w codzienności. Stwierdziła, że warto się zastanowić, jak wielkim skarbem jest nasza wolność i ojczyzna oraz jaką wielką cenę zapłaciły za nie minione pokolenia Polaków. Za całość uroczystości odpowiadała p. Ewa Gołębiowska.