BohaterOn – włącz historię!

We wrześniu nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w akcji BohaterOn – włącz historię! – ogólnopolskiej kampanii mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Akcję przeprowadzili wychowawcy klas w porozumieniu z rodzicami uczniów. W tym roku na adres fundacji Sensoria wysłanych zostało 168 kartek. Pozdrowienia, wyrazy uznania, życzenia, rysunki – to wszystko pojawiło się na pocztówkach do Powstańców. Po raz kolejny nauczyciele biorący udział w akcji mieli okazję przekonać się o tym, jak ważne dla uczniów było to, że piszą do osób, które tworzyły polską historię. Po raz kolejny więc udało się włączyć historię!