Obiady we wrześniu

Cena obiadów we wrześniu: 17 dni x 5zł = 85 zł Wpłatę należy dokonać po złożeniu deklaracji. Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka. Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej. Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej …

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) w roku szkolnym 2021/2022 uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością …

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia …

Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022

Klasa I  „Poznaję Boży świat”, autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce Klasa II „Odkrywam królestwo Boże”, autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce Klasa III „Przyjmujemy Pana Jezusa 3”. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej, praca …

Pasieka Edukacyjna pod Strzyżówką

Pasieka położona jest na południowym stoku wzniesienia lędzińskiego „Strzyżówka” przy ul. Górniczej. Do tej nazwy geograficznej wzgórza Lędzin nawiązuje nazwa pasieki. Otoczona lasem i różnorodną roślinnością jest doskonałym miejscem do prowadzenia edukacji przyrodniczej. Głównym walorem edukacyjnym pasieki jest propagowanie bioróżnorodności środowiska naturalnego, a także propagowanie zagadnień związanych …

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Nie czekaj, spełnij swój obowiązek przez wakacjami! Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz spisowy. Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym …

Obiady w czerwcu

Cena obiadów w czerwcu: 16 dni x 5 zł = 80 zł Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka. Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej. Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu …