Praca świetlicy i stołówki szkolnej

1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy poza godzinami zajęć lekcyjnych, za zgodą rodziców, przebywają w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne ważne okoliczności. Ze strony internetowej szkoły można pobrać deklarację …

Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

Urząd Miasta Lędziny – Wydział Spraw Społecznych informuje, iż od 1 września 2023 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024 (do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub ze strony internetowej miasta www.ledziny.pl w zakładce: Miasto/Edukacja/Stypendia szkolne, gdzie dostępny jest również Regulamin udzielania …

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach informuje, że Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 odbędzie się 04.09. 2023 o godzinie 9.00 na placu szklonym. W razie deszczu klasy 1 wraz z rodzicami i 4 klasy zapraszamy na inaugurację roku szkolnego na nową salę gimnastyczną. Pozostałe klasy udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal …

Informacja dla rodziców uczniów klas 4

Rok szkolny 2023/2024 Szanowni Państwo – Rodzice uczniów klas 4 W związku z koniecznością dostosowania ilości uczniów w klasach 4 do obowiązujących przepisów prawa oświatowego wynikających z ustawy Prawo Oświatowe, rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli oraz zarządzeń i wytycznych organu prowadzącego, informujemy, że klasy …

Obiady w czerwcu

Cena obiadów w czerwcu: 11 dni x 6zł = 66 zł Rodzice dzieci, które będą korzystały z obiadów podczas Rekolekcji Szkolnych, dodatkowo doliczają 3 obiady (66 zł + 18 zł) Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka. Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej. …

Obiady w maju

Cena obiadów w maju: 17 dni x 6zł = 102 zł Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka. Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej. Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu …

Obiady w kwietniu

Cena obiadów w kwietniu: 16 dni x 6zł = 96 zł Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka. Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej. Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu …

Obiady w marcu

Cena obiadów w marcu: 23 dni x 6zł = 138 zł Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka. Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej. Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu …

Obiady w lutym

Cena obiadów w lutym: 20 dni x 6zł = 120 zł Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka. Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej. Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu …