Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Rząd uruchomił nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. To kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym, realizowany dzięki funduszom unijnym w ramach programu Cyfrowa Gmina.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy popegeerowskie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Rodziny uczniów szkół podstawowych – dzieci lub wnuków byłych pracowników PGR – powinny wypełnić oświadczenie – załącznik nr 7 i złożyć je w szkole do dnia 3 listopada 2021 roku godz. 10.00.

Pobierz załącznik nr 7 Pobierz plik