„Czytam! Lubię to!”

29 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki odbył się konkurs pięknego czytania pod hasłem „Czytam! Lubię to!”. W konkursie brały udział trzy lędzińskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga, Zespół Szkół oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki. Każda szkoła w drodze eliminacji wyznaczyła sześciu wspaniałych mistrzów pięknego czytania. Od samego rana uczniowie z klas I – III walczyli o laur zwycięzcy. Jury miało bardzo trudne zadanie. Pod długich obradach wyznaczyło laureatów w klasach I, II i III.

W klasach pierwszych:

Miejsce I – Hlawsa Wojciech – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki
Miejsce II – Hojcz Fabian – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga
Miejsce III – Ziegler Radosław – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki

Klasy drugie:

Miejsce I – Czarnynoga Hanna – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki
Miejsce II – Szostak Jakub – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki
Miejsce III – Szwajnoch Julia – Zespół Szkół

Klasy III:

Miejsce I – Górecka Martyna – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga
Miejsce II – Kapica Wiktoria – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki
Miejsce III – Łuczak Karolina- Zespół Szkół

W konkursie tym każdy otrzymał dyplom oraz zakładkę do książki. Nagrody książkowe dla laureatów oraz poczęstunek były sponsorowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1. Zakładki uczniowie otrzymali od pomysłodawczyni konkursu Pani Moniki Kraczla.

Serdecznie podziękowania dla Rady Rodziców oraz Pani Lucyny Matyja za pomoc w organizacji konkursu „Czytam! Lubię to!” składa organizator Pani Monika Kraczla.