Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
 • Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 • Egzamin ósmoklasisty 14-15-16 maja 2024 r.
 • Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

 • 2 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

 • 14.10.2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej

Plan spotkań i konsultacji z rodzicami

 • 19.10.2021 r. – konsultacje
 • 23-24.11.2021 r. – wywiadówki
 • 11.01.2022 r. – konsultacje
 • 29.03.2022 r. – konsultacje
 • 17.05.2022 r. – konsultacje
 • 6-7.06.2022 r. – wywiadówki
data Spotkanie informacyjne konsultacje wywiadówka 06.09 Klasy 1-4     10.09 Pozostałe klasy     16.10   Wszystkie klasy   20.11     Klasy 5-8 +G 21.11     Klasy 1-4 18.12   Wszystkie klasy   21.01. klasy 1-4     22.01 Pozostałe klasy     25.03     Klasy 1-4 26.03     Pozostałe klasy 06.05     Klasy 5-8 +G 07.05     Klasy 1-4