Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne – Rozdział XIX Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w LędzinachPobierz plik

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca br. rozpoczęliśmy NAUCZANIE ZDALNE. Dla wszystkich jest to nowe doświadczenie i musimy się z nim zmierzyć.

Przez tydzień nauczyciele testowali różnorodne platformy edukacyjne i portale, szukali najlepszych rozwiązań, aby skutecznie dotrzeć do jak największej liczby swoich uczniów. Jesteśmy bowiem świadomi, że nie każdy uczeń ma swobodny dostęp do komputera i internetu, a posiadany sprzęt nie obsługuje wszystkich programów.

Podobnie sytuacja wygląda wśród nauczycieli. Każdy wykorzystuje takie środki i taki sprzęt, jakim dysponuje w domu, a komputer często musi dzielić z własnymi dziećmi, które również realizują zdalne nauczanie.

Rozporządzenie Ministra obliguje nauczycieli do realizacji podstawy programowej oraz oceniania uczniów. Przesyłane zagadnienia stanowią minimum wymagań spełniających realizację podstawy z danego przedmiotu. Równie ważne jest, ażeby uczniowie odsyłali wykonane zadania, gdyż będą one podstawą do wystawienia oceny, być może również podstawą do klasyfikacji. W przypadku braku aktywności uczniów i braku ocen może być problem z klasyfikacją końcową.

Jest to dla nas wszystkich nowa i bardzo trudna sytuacja. Musimy inaczej zorganizować swoje życie zawodowe i prywatne. Tylko przy dobrej współpracy i wzajemnym zrozumieniu jesteśmy w stanie poradzić sobie w tym niepewnym czasie.

Życzę siły i zdrowia
Anna Truty


Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie organizacji ZDALNEGO NAUCZANIA w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zarządzenie Nr XXII/2019/2020Pobierz plik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr XXII/2029/2020 z 23.03.2020 r. (Plan zajęć)Pobierz plik

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr XXII/2029/2020 z 23.03.2020 r. (Postanowienia uzupełniające)Pobierz plik

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr XXII/2029/2020 z 23.03.2020 r. (Terminy konsultacji dla uczniów i rodziców)Pobierz plik


W dniu 27 kwietnia 2020 r. w głosowaniu zdalnym Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach podjęła uchwałę nr XVII/2019/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły. Zmiany dotyczą organizacji zdalnego nauczania w Szkole oraz dostosowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Szczegóły w załączonej uchwale.

Uchwała nr XVII/2019/202Pobierz plik


Obowiązujące na dany dzień rodzaje zajęć – kolejność dowolna według uznania ucznia / rodzica

Klasy 1

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

język angielski

religia

język angielski

edukacja informatyczna

edukacja plastyczna/techniczna

Proszę każdego dnia uwzględnić zajęcia ruchowe jako przerywniki zajęć oraz edukację muzyczną

Klasy 2

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

religia

język angielski

edukacja informatyczna

język angielski

edukacja plastyczna/techniczna

Proszę każdego dnia uwzględnić zajęcia ruchowe jako przerywniki zajęć oraz edukację muzyczną

Klasy 3

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

edukacja plastyczna/techniczna

edukacja informatyczna

język angielski

religia

język angielski

Proszę każdego dnia uwzględnić zajęcia ruchowe jako przerywniki zajęć oraz edukację muzyczną


W klasach IV-VIII, które w bieżącym półroczu realizują zajęcia wychowania do życia w rodzinie będą dodatkowo przekazywane raz w tygodniu materiały do zapoznania się

Klasy 4

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

język polski

matematyka

język polski

matematyka

język polski

przyroda

język angielski

informatyka

język angielski

historia

wychowanie fizyczne

plastyka

wychowanie fizyczne

muzyka

technika

matematyka

język polski

przyroda

 

wychowanie fizyczne

Klasy 5

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

język polski

matematyka

język polski

matematyka

język polski

plastyka

język angielski

muzyka

język angielski

historia

wychowanie fizyczne

historia

wychowanie fizyczne

geografia

technika

matematyka

język polski

biologia

informatyka

wychowanie fizyczne

Klasy 6

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

język polski

język polski

matematyka

język polski

matematyka

historia

plastyka

język angielski

muzyka

język angielski

technika

wychowanie fizyczne

historia

wychowanie fizyczne

geografia

wychowanie fizyczne

matematyka

język polski

biologia

informatyka

Klasy 7

W klasach 7b,c realizowane jest dodatkowo doradztwo zawodowe – w wymiarze 1 godziny (w środę)

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

język polski

matematyka

język polski

matematyka

język polski

plastyka

język angielski

muzyka

język angielski

historia

geografia

historia

wychowanie fizyczne

geografia

fizyka

matematyka

język polski

biologia

informatyka

wychowanie fizyczne

chemia

fizyka

język niemiecki

chemia

biologia

Klasy 8

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

język polski

matematyka

język polski

matematyka

język polski

chemia

język angielski

fizyka

język angielski

historia

geografia

historia

wychowanie fizyczne

język niemiecki

fizyka

matematyka

język polski

informatyka

język polski

wychowanie fizyczne

wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa

wiedza o społeczeństwie

chemia

biologia