Obiady w szkole

Cena obiadów w październiku 2022: 19 dni x 6 zł = 114 zł


Cena obiadów w listopadzie 2022: 20 dni x 6 zł = 120 zł


Cena obiadów w grudniu 2022: 16 dni x 6zł = 96 zł


Cena obiadów w styczniu 2023: 11 dni x 6 zł = 66 zł


Cena obiadów w lutym 2023: 20 dni x 6zł = 120 zł


Cena obiadów w marcu 2023: 23 dni x 6zł = 138 zł


Cena obiadów w kwietniu 2023: 16 dni x 6zł = 96 zł


Cena obiadów w maju 2023: 17 dni x 6zł = 102 zł


Cena obiadów w czerwcu 2023: 11 dni x 6zł = 66 zł
Rodzice dzieci, które będą korzystały z obiadów podczas Rekolekcji Szkolnych, dodatkowo doliczają 3 obiady (66 zł + 18 zł)


Uwaga! W związku z zakończeniem roku finansowego, styczniową opłatę prosimy wnosić dopiero po 1 stycznia 2023 r.

Wpłatę należy dokonać po złożeniu deklaracji

Deklaracja korzystania z obiadów w roku szkolnym 2022/2023Pobierz plik


Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek
78 1050 1214 1000 0024 1106 6497
wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.30. Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy.


Obiady będą wydawane od 3 października 2022 r. Cena obiadów w szkole to 6 zł.


Cena obiadów we wrześniu 2021: 17 dni x 5zł = 85 zł


Cena obiadów w październiku 2021: 20 dni x 5 zł = 100 zł


Cena obiadów w listopadzie 2021: 19 dni x 5 zł = 95 zł


Cena obiadów w grudniu 2021: 16 dni x 5 zł = 80 zł


Cena obiadów w styczniu 2022: 16 dni x 6 zł = 96 zł

Uwaga! Od stycznia wzrasta opłata za obiady do 6 zł. W związku z zakończeniem roku finansowego, styczniową opłatę prosimy wnosić dopiero po 1 stycznia 2022 r.


Cena obiadów w lutym 2022: 10 dni x 6 zł = 60 zł


Cena obiadów w marcu 2022: 23 dni x 6 zł = 138 zł


Cena obiadów w kwietniu 2022: 17 dni x 6 zł = 102 zł


Cena obiadów w maju 2022: 15 dni x 6zł = 90 zł


Cena obiadów w czerwcu 2022: 15 dni x 6zł = 90 zł


Obiady będą wydawane od dnia 14 września 2020. Cena obiadów w szkole to 5 zł.

Cena obiadów we wrześniu: 13 dni x 5 zł = 65 zł

Zgłoszenia na obiady będą przyjmowane do poniedziałku 7 września na dziennik elektroniczny lub bezpośrednio w świetlicy szkolnej. Wpłaty za obiady uczniów zgłoszonych i potwierdzonych u kierownika świetlicy należy dokonać najpóźniej do czwartku 10 września.

Wpłaty należy dokonać na rachunek 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.
Dowód wpłaty za obiady należy okazać w świetlicy szkolnej lub przesłać na dziennik elektroniczny informację o dokonanej wpłacie z datą i przelaną kwotą.

Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka w stołówce (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy.Klasy 4-6 na chwilę obecną nie dokonują wpłaty za obiady w listopadzie

Cena obiadów w listopadzie 2020: 20 dni x 5 zł = 100 zł


Obiady będą wydawane od środy 20 stycznia 2021 roku.

Cena obiadów w styczniu: 8 dni x 5 zł = 40 zł


Cena obiadów w lutym: 20 dni x 5 zł = 100,00 zł


Cena obiadów w marcu: 23 dni x 5 zł = 115,00 zł

Cena obiadów w czerwcu: 16 dni x 5 zł = 80,00 zł

Cena obiadów w grudniu 2019: 15 dni x 5 zł = 75 zł

Cena obiadów w styczniu 2020: 11 dni x 5 zł = 55,00 zł

Cena obiadów w marcu 2020:

  • dla uczniów niekorzystających z obiadów podczas rekolekcji szkolnych (od 9 do 11 marca) – 19 dni x 5 zł = 95 zł
  • dla uczniów korzystających z obiadów podczas rekolekcji szkolnych (od 9 do 11 marca) – 22 dni x 5 zł = 110 zł

Cena obiadów w marcu 2019:
dla uczniów korzystających z obiadów podczas rekolekcji – 21 dni x 4,50 zł = 94,50 zł
dla uczniów niekorzystających z obiadów podczas rekolekcji – 18 dni x 4,50 zł = 81,00 zł

Cena obiadów w kwietniu: 12 dni x 4,50 zł = 54,00 zł

Cena obiadów w maju: 20 dni x 4,50 zł = 90,00 zł