Obiady w szkole

Obiady będą wydawane od dnia 14 września 2020. Cena obiadów w szkole to 5 zł.

Cena obiadów we wrześniu: 13 dni x 5 zł = 65 zł

Zgłoszenia na obiady będą przyjmowane do poniedziałku 7 września na dziennik elektroniczny lub bezpośrednio w świetlicy szkolnej. Wpłaty za obiady uczniów zgłoszonych i potwierdzonych u kierownika świetlicy należy dokonać najpóźniej do czwartku 10 września.

Wpłaty należy dokonać na rachunek 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.
Dowód wpłaty za obiady należy okazać w świetlicy szkolnej lub przesłać na dziennik elektroniczny informację o dokonanej wpłacie z datą i przelaną kwotą.

Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka w stołówce (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy.


Cena obiadów w październiku 2020: 21 dni x 5 zł = 105 zł


Klasy 4-6 na chwilę obecną nie dokonują wpłaty za obiady w listopadzie

Cena obiadów w listopadzie 2020: 20 dni x 5 zł = 100 zł


Obiady będą wydawane od środy 20 stycznia 2021 roku.

Cena obiadów w styczniu: 8 dni x 5 zł = 40 zł


Cena obiadów w lutym: 20 dni x 5 zł = 100,00 zł


Cena obiadów w marcu: 23 dni x 5 zł = 115,00 zł

Cena obiadów w czerwcu: 16 dni x 5 zł = 80,00 zł

Cena obiadów w grudniu 2019: 15 dni x 5 zł = 75 zł

Cena obiadów w styczniu 2020: 11 dni x 5 zł = 55,00 zł

Cena obiadów w marcu 2020:

  • dla uczniów niekorzystających z obiadów podczas rekolekcji szkolnych (od 9 do 11 marca) – 19 dni x 5 zł = 95 zł
  • dla uczniów korzystających z obiadów podczas rekolekcji szkolnych (od 9 do 11 marca) – 22 dni x 5 zł = 110 zł

Cena obiadów w marcu 2019:
dla uczniów korzystających z obiadów podczas rekolekcji – 21 dni x 4,50 zł = 94,50 zł
dla uczniów niekorzystających z obiadów podczas rekolekcji – 18 dni x 4,50 zł = 81,00 zł

Cena obiadów w kwietniu: 12 dni x 4,50 zł = 54,00 zł

Cena obiadów w maju: 20 dni x 4,50 zł = 90,00 zł