Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego – przeniesieniem terminu egzaminu ósmoklasisty – dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII będą dni 15,16,17,18,19 czerwca 2020 r. (zamiast ustalonych we wrześniu 20-24 kwietnia 2020 r.), a dla uczniów klas VIII – 15 i 19 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19