Dzień bezpiecznego internetu w świetlicy

W świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone pogadanki i prezentacje dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzieci bardzo chętnie i rzeczowo wypowiadały się na temat korzyści jak i zagrożeń wynikających z posługiwania się Internetem. Wspólnie opracowały zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Podsumowaniem tematu były projekty plakatów wykonane przez dzieci oraz Netrobi.