Dzień liczby „pi” – 14.03.2022 r.

W ramach tygodnia nauk przyrodniczych wspólnie z uczniami włączyliśmy się w obchody Dnia liczby „pi”. Na lekcji matematyki uczniowie zostali „zapoznani” z podstawowymi informacjami dotyczącymi liczby „pi”. Dowiedzieli się, że inaczej nazywa się ją Ludolfiną. Wspólnie omawialiśmy ciekawostki związane z tą liczbą. Ponadto uczniowie klas 8C i 7C wykonali plakaty nawiązujące do tego szczególnego dnia.
Młodsi uczniowie klasy 4C wykonali prace plastyczne przedstawiające rysunki złożone z kół i okręgów.
Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni oceną z matematyki za pomysłowe i barwne prace.
Małgorzata Sobczyk