Dzień Liczby Pi

14 marca 2018r. obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Liczby Pi”. Uczniowie młodszych klas wraz z wychowawcami utworzyli wycinanki, które przedstawiały tangramy matematyczne. Natomiast uczniowie klas IV – VII wykonali plakaty o liczbie , które zawierały ciekawe informacje dotyczące tej liczby: co ona oznacza, jakie ma przybliżenie oraz kto ją wymyślił. Ponadto chętni uczniowie ułożyli „lepieje”, czyli dwuwersowe wierszyki o matematyce. Wszystkie prace można było zobaczyć na holu szkoły oraz na korytarzu na I piętrze.

Niespodzianką było przybycie do naszej szkoły Pani Burmistrz, która przeprowadziła ciekawą lekcję o liczbie Pi w klasach 7b i 7c. Podczas zajęć uczniowie prowadzili pomiary przygotowanych „okrągłych” przedmiotów oraz wykonali potrzebne obliczenia. W trakcie lekcji panowała miła atmosfera. Uczniowie chętnie wykonywali wskazane polecenia i zadawali pytania. Na zakończenie młodzież otrzymała pamiątkowe okulary, które będą im przypominały o wizycie Pani Burmistrz, która wśród ogromu obowiązków znalazła czas na zajęcia z uczniami.