Dzień Ziemi

W Polsce-po raz pierwszy Dzień Ziemi zorganizowano w 1990 roku. Obecnie Dzień Ziemi obchodzony jest w 192 krajach świata. Jego celem jest promowanie postaw ekologicznych oraz uświadomienie społeczeństwu jakie zagrożenia wiążą się z rozwojem przemysłu.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział w obchodach tak ważnego ekologicznego święta. Uczniowie wraz z nauczycielami p. Joanną Gluch i p. Ewą Szczepanek przygotowali apel poświęcony ekologii i dbaniu o przyrodę. W krótkich scenkach uczniowie przedstawili jak ważne jak ważne jest segregowanie odpadów i ponowne ich wykorzystanie. Jaki ma wpływ na zdrowie człowieka degradacja środowiska. Wiadomo, że zdrowie i bezpieczne środowisko to przede wszystkim wzajemny szacunek ludzi do siebie i przyrody, co pragnęli uświadomić widzom poprzez przygotowane scenki. Apel z okazji Dnia Ziemi został przygotowany w ramach obchodów nauk przyrodniczo – matematycznych.