Dzień Życzliwości w kl. 1c i 3c

Uczniowie kl. 1c i 3c znaleźli się wśród życzliwych. O 21 do 26 listopada uczyli się okazywać wobec siebie życzliwość i szacunek. Wśród uczniów pojawiły się życzliwe, przyjazne gesty wobec innych osób w klasie. Uczniowie kl. 3c wykonali również piękne prace plastyczne promujące życzliwość. Zaś uczniowie kl. 1c wzięli udział w konkursie na najbardziej życzliwą osobę w klasie.
Na zakończenie Tygodnia Życzliwości odbyło się krótkie przyjazne spotkanie obydwu klas. Uczniowie otrzymali ordery życzliwości.