Gra szkolna „Czy znam moje miasto?”

Zakończeniem projektu o Lędzinach była gra szkolna dla uczniów klas 2 i 3. Dzieci przez 3 dni miały możliwość zapisywania odpowiedzi na pytania o Lędzinach. Pytań szukały na korytarzach i w dowolnym czasie w ramach przerw mogły zapisywać swoje odpowiedzi. Tak zdobyta wiedza o naszym mieście na długo pozostanie w pamięci wszystkich.

Ostatecznie wśród 65 kart odpowiedzi wyłonione zostały osoby z maksymalną ilością punktów. Są to:
Kinga Czech 2e
Nadia Szołtysik 2c
Karolina Mateja 2a
Agata Nowok 2e
Kamila Szołtysik 3d