Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca pracy świetlicy i stołówki szkolnej

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy poza godzinami zajęć lekcyjnych, za zgodą rodziców, przebywają w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne ważne okoliczności. W związku z sytuacją epidemiologiczną, tym roku szkolnym do świetlicy będzie przyjęta ograniczona liczba uczniów. Bardzo prosimy o zgłaszanie do świetlicy dzieci, które naprawdę tej opieki potrzebują. U kierownika świetlicy i na stronie internetowej szkoły można pobrać deklaracje zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2020/2021.

Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy szkolnejPobierz plik

W świetlicy szkolnej znajduje się stołówka, w której uczniowie mogą korzystać z obiadów. W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczona jest ilość miejsc w stołówce szkolnej.

W tym roku obiady będą wydawane od 14 września. Cena obiadu wynosi 5zł.

Zgłoszenia na obiady będą przyjmowane do poniedziałku 7 września na dziennik elektroniczny lub bezpośrednio w świetlicy szkolnej. Wpłaty za obiady uczniów zgłoszonych i potwierdzonych u kierownika świetlicy należy dokonać najpóźniej do czwartku 10 września.

Uczniowie, których rodzice nie dokonają wpłaty do 10 września nie będą mogli korzystać z obiadów. Na to miejsce, będą wpisani uczniowie z listy rezerwowej. Wpłaty należy dokonać na rachunek 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.
Dowód wpłaty za obiady należy okazać w świetlicy szkolnej lub przesłać na dziennik elektroniczny informację o dokonanej wpłacie z datą i przelaną kwotą.

Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka w stołówce (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy lub przesłać na dziennik elektroniczny.

Informacja o cenie obiadów oraz numer konta, na który należy dokonywać wpłaty znajduje się na drzwiach świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły.
Cena obiadów we wrześniu 2020 wyniesie 13 x 5zł = 65 zł