Innowacja pedagogiczna „Co bliskie, to w sercu- poznaj swoją Małą Ojczyznę – edycja II”

W grudniu 2019 r. w ramach innowacji pedagogicznej „Co bliskie, to w sercu – poznaj swoją Małą Ojczyznę – edycja II”, prowadzonej przez nauczycielki Ewę Gołębiowską, Jadwigę Pytel i Sylwię Wituła-Jedlińską uczniowie zostali zmotywowani do zebrania informacji i napisania prac przedstawiających życiorysy znanych lędzinian. Najlepsze prace nagrodzono.
Dnia 7 stycznia 2020 r. uczniowie naszej szkoły po lekcjach w ramach tejże innowacji wraz z nauczycielkami udali się do Klasztoru Sióstr Boromeuszek w Lędzinach, by kolędować w kaplicy klasztornej. Odwiedzono także przebywającą pod opieką Sióstr samotną mieszkankę Lędzin, dla której sprezentowano paczkę świąteczną.