INNOWACJA PEDAGOGICZNA „EDUKACJA PRAWNA”

W maju dobiegła końca trzecia edycja innowacji pedagogicznej z przedmiotu „Edukacja prawna”. W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia były przeznaczone dla chętnych uczniów z klasy 8c i 8d. Liczba osób aktywnie uczestniczących w zajęciach wyniosła 18. Głównym celem innowacji było zainteresowanie młodzieży tematyką prawną oraz podniesienie ich świadomości prawnej. Poruszane zagadnienia były przekazywane w sposób przejrzysty dla uczniów, aby łatwiej im było odnaleźć się w otaczającym ich świecie.

Dodatkowo w październiku 2021 r. została zawarta umowa patronacka z Młodzieżowym Uniwersytetem Prawa z siedzibą w Warszawie. Celem współpracy było propagowanie nauki prawa i podnoszenie świadomości prawnej wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w wykładach przygotowanych przez pracowników uczelni.

W celu podsumowania poruszanych tematów na ostatnich zajęciach przeprowadzono test wiedzy. Najwyższą liczbę pkt. oraz nagrodę rzeczową zdobyła uczennica z klasy 8c Martyna Kalinowska. Pozostali uczestnicy zajęć otrzymali specjalnie przygotowane dyplomy potwierdzające ich udział w zajęciach.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękuję za udział w spotkaniach, duże zaangażowanie oraz miło spędzony czas.