Porady surdologopedy

Drogi Rodzicu.

Słuch pełni u dziecka bardzo ważną funkcję, nie tylko w ogólnym rozwoju słuchowo- poznawczym, ale przede wszystkim w rozwoju mowy. Uznaje się, że okres krytyczny dla rozwoju mowy trwa do 7 roku życia, co oznacza, że w tym czasie bardzo ważne jest zachowanie prawidłowych struktur i funkcji ucha. Niestety bardzo często nie wiemy, co dzieje się z uchem naszego dziecka. Dziecko nie zasygnalizuje nam, że ma „przytkane” ucho, gorzej słyszy, ma uczucie pełności, nie słyszy na jedno ucho czy nie rozumie swoich kolegów.

Efekty niedosłuchu u dziecka:

• opóźniony rozwój mowy lub wady wymowy,
• brak rozwoju mowy czynnej i biernej,
• zaburzenia koncentracji i uwagi słuchowej,
• nadpobudliwość,
• problem w rozumieniu mowy w hałasie, korytarzu szkolnym,
• trudności w nauce
• problemy w zachowaniu , jak również zaburzenia emocjonalne.

Rodzaje zaburzeń słuchu

Typ przewodzeniowy – to zaburzenia wynikające z przeszkody, jaką napotyka fala dźwiękowa na swojej drodze. Dzieje się tak zazwyczaj gdy w uchu dziecka zalega woskowina lub nastąpił wysięk w obrębie ucha środkowego. Są to sytuacje zazwyczaj niezbyt groźne dla chorego. Charakterystyczne jest zachowanie przewodzenia kostnego po stornie niedosłuchu. Dziecko może sygnalizować że słyszy gorzej….„ za mgłą” lub „jakby na zewnątrz
Zaburzenia słuchu typu odbiorczego (związane są z uszkodzeniem n. VIII) Najczęściej spowodowanym przez czynniki zakaźne takie jak wirusy świnki, odry i grypy oraz bakterie. Istotną przyczyną uszkodzeń nerwu przedsionkowo-ślimakowego jest też tzw. ototoksyczne działanie leków!.
Niedosłuch mieszany – jest spowodowany jednoczesnym uszkodzeniem struktur ucha środkowego i wewnętrznego.

A co jeśli nasze dziecko ma przebadany słuch a ciągle mamy wątpliwości….?

Ograniczone nabywanie umiejętności słuchowych przy prawidłowym słyszeniu wskazuje na tzw. Ośrodkowe (centralne) zaburzenia przetwarzania słuchowego.

OŚRODKOWE (CENTRALNE) ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (CAPD)

Ucho ma za zadanie przekazać możliwie pełną informację o otaczającym świecie dźwięków, a zadaniem mózgu jest odpowiednie jej przetworzenie i zinterpretowanie tych dźwięków.. Możemy więc powiedzieć, że słyszymy mózgiem, a ucho jest ważną ale tylko częścią układu słuchowego. Podczas słyszenia zachodzi wiele złożonych procesów, których ważnym elementem jest czynnik czasu. Prawidłowa percepcja czasu i kolejności zdarzeń akustycznych jest podstawą dobrego rozumienia mowy. Sygnały akustyczne po zamianie na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego.
W wielkim skrócie i uproszczeniu oznacza to że, dzieci z CAPD mogą słyszeć normalnie i rozpoznawać pojedyncze dźwięki w bardzo cichym otoczeniu. Problem pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy różnice pomiędzy dźwiękami w słowach, nawet wypowiadanych głośno i wyraźnie, są niewielkie. Często zdarza się to w pomieszczeniach, miejscach, w których panuje hałas, na przykład na placu zabaw, podczas imprez, w szkole. Gdy mowa nie jest kierowana bezpośrednio do nich, mogą jej nie rozumieć. Podobnie z pytaniami i poleceniami – często nieprawidłowo reagują na nie, zwłaszcza, gdy są długie i skomplikowane. Objawy centralnych zaburzeń słuchu mogą wahać się od łagodnych do ciężkich, przybierając różne formy.
Mam nadzieję że w tym krótkim opisie, udało mi się zwrócić Państwa uwagę, na jeszcze jeden (kolejny) czynnik, który może być przyczyną niepowodzeń szkolnych Państwa dziecka. Jako surdologopeda chciałam uczulić na problem, który nie jest jeszcze tak często brany pod uwagę, a bardzo często ma ogromne znaczenie w naszym życiu, a przede wszystkim w życiu naszego dziecka.

Joanna Górecka