#jestnaswiecej

W październiku najstarsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach edukacyjnych wprowadzających w tematykę hejtu w sieci i sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem.
Głównym celem akcji #jestnaswiecej przeprowadzonych przez wychowawców klas siódmych i ósmych była rozmowa z uczniami o bezpiecznym korzystaniu z Internetu oraz zapoznaniu z podstawowymi zagrożeniami, jakie dziecko napotyka w sieci.
Kampania została zorganizowana przez Fundację Orange.
W ramach akcji powstał symbol, za pomocą którego uczniowie mogą pokazać swój sprzeciw wobec hejtu. Jest to pomarańczowa sznurówka. Takie właśnie sznurówki otrzymali uczniowie by je nosić i promować tę akcję.