Klasa III b zrealizowała zajęcia pt. „Dary jesieni” metodą projektu

W tygodniu poprzedzającym lekcję wychowawca zapoznał uczniów ze scenariuszem zajęć. Uczniowie wykorzystali swoją wiedzę w praktyce, umiejętnie planowali zajęcia, aktywnie uczestniczyli w pracy grupowej.

Cele jakie zrealizowali podczas zajęć to: samodzielne ustalenie potrzebnych materiałów i narzędzi, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym nas środowisku, wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie pracy i zabawy, kształtowanie twórczego myślenia i wrażliwości estetycznej.

Efekty pracy w galerii poniżej.