,,Kółko zajęciowe” w klasie 2b

14 lutego w klasie 2b zorganizowano drugie „kółko zajęciowe” pod hasłem : Skąd się bierze szczęście. Głównym celem tych zajęć było pogłębianie wiedzy o szczęściu oraz kształtowanie umiejętności społecznych – tworzenie szczęśliwych relacji z innymi. Po wysłuchaniu opowiadania edukacyjnego „Szkoła Serc”, ułożeniu krzyżówki i wysłuchaniu piosenki „Szczęśliwe gwiazdy” uczniowie wykonali „Skrzynkę Szczęścia” do której będą wrzucali napisane przez siebie karty z praktyczna czynnością, której wykonanie uczyniłoby je bardziej szczęśliwymi. Poprzez takie zajęcia wzmacniano zachowania uczniów zachęcając ich równocześnie do posługiwania się zdaniem: Słowa mogą być jak kwiaty, a nie jak kolce. Uczniowie z zainteresowaniem brali udział w tych zajęciach.