Kółko zajęciowe w klasie 3b

W dniu 5 lutego 2019 r. w klasie 3b odbyło się kolejne kółko zajęciowe. Tym razem dotyczyło wartości jaką jest miłość. Temat kółka zajęciowego był powiązany z realizacją tematyki zajęć z edukacji polonistycznej i społecznej związanej z integracją i niepełnosprawnością. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowiadania edukacyjnego Teresy Garcia Ramos pt. „Szczęśliwe gąbki”. Chętnie opowiadali o tym jak okazywały komuś miłość i spokój. Następnie odbyła się ciekawa rozmowa na temat rodzajów serc: wielkie, łagodne, smutne, szczęśliwe, twarde. Takie właśnie serca wykonali. Wszystkie rodzaje serc zostały zamknięte w „Księdze serc”.