Konkurs matematyczny „Pangea”

W dniu 03.03.2017 odbyły się eliminacje szkolne Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea – Pitagorasek” dla klas IV, V i VI. Do etapu finałowego, który odbędzie się 10.04.2017 we Wrocławiu zakwalifikowała się Aleksandra Kaczmarczyk z klasy IV b, która osiągnęła najwyższy wynik w szkole. Gratulacje!

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki na poszczególnych poziomach to:

  • Kaczmarczyk Aleksandra kl. IV b – najlepszy wynik wśród czwartoklasistów i w szkole
  • Dudek Szymon kl. V c – najlepszy wynik wśród piątoklasistów
  • Borys Paulina kl. VI a – najlepszy wynik wśród szóstoklasistów

Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu. Zapraszam do udziału w kolejnej edycji za rok.

Parę słów o konkursie:

Patronem merytorycznym konkursu jest Grupa Uczelni Vistula.
Konkurs przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. W ostatniej edycji w Polsce wzięło udział ponad
10 000 uczniów z 4 000 szkół.
Celem konkursu jest rozwijanie matematycznych pasji, odkrywanie talentów, upowszechnianie nawyku matematycznego myślenia. To sposób na poszerzanie horyzontów i rozbudzanie motywacji.