Konkurs „Orzeł informatyczny”

Nasza szkoła po raz pierwszy zgłosiła się do udziału w konkursie „Orzeł informatyczny”. Konkurs miał zostać przeprowadzony w szkole w kwietniu, ale ze względu na zaistniałą sytuację, został on przeprowadzony 14 maja 2020 roku on-line.

Ze zgłoszonych 16 osób ( z klas II – VIII) do konkursu przystąpiło 12 uczniów. Po otrzymaniu wyników 5 uczniów wywalczyło tytuł laureata:

• Bartosz Kowalski klasa 2 – IV miejsce w kraju
• Julia Wyrwoł klasa 5 – VI miejsce w kraju
• Krzysztof Spyra klasa 7 -VIII miejsce w kraju
• Paweł Kowalski klasa 5 – IX miejsce w kraju
• Natalia Kowalska klasa 6 – IX miejsce w kraju

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.
Gratulujemy.

Opiekun konkursu
Koclęga Katarzyna