Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców uczniów klas III-VII SP oraz oddziałów gimnazjalnych odbędą się we wtorek 17 października 2017 r. w godz. 16.30 – 17.30 w głównym budynku szkoły. Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-II SP odbędą się 24 października 2017 (po uroczystościach Pasowania Pierwszaków).