Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców odbędą się we wtorek – 25 kwietnia 2017 r. w godz. 16.30 – 17.30.

Nieobecni nauczyciele w czasie konsultacji:

  • p. B. Trzińska, p. J. Otkowicz-Kmiecik – nauczyciele na wycieczce ze swoimi klasami
  • p. M. Kraczla (IId), p. B. Kusak (IIe), p. B. Wyrwoł (IIIc) – konsultacje w innym terminie (informacje podają nauczyciele indywidualnie swoim klasom)