KONSULTACJE I WYWIADÓWKI

W dniu 11 lutego br. w godz. od 16.30 do 18.00 w budynku przy ul. Paderewskiego 5 odbędą się spotkania z rodzicami.

  • rodziców uczniów klas I – VII zapraszamy na konsultacje
  • rodziców uczniów klas VIII zapraszamy na do świetlicy szkolnej na szkolenie dotyczące egzaminu ósmoklasistów. Po szkoleniu zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas.

Przydział sal lekcyjnych wywieszony zostanie na drzwiach wejściowych oraz gazetkach w holu szkoły.