Konsultacje

Zapraszamy na konsultacje które odbędą się 15.10.2019 r. w budynku przy ulicy Paderewskiego w godzinach 16.30-18.00
Informacja dotycząca miejsca dyżuru nauczycieli zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń i przy wejściu do szkoły.