Konwencja o Prawach Dziecka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę
w 1991 roku.

7 grudnia 2018r. w naszej szkole odbył się apel poświęcony prawom według Konwencji o Prawach Dziecka. Uczniowie w swoim wystąpieniu przypomnieli, że dzieci mają nie tylko obowiązki, ale także prawa, z których mogą i powinni korzystać. Głównym celem apelu było przypomnienie treści tych praw oraz uświadomienie, że powinni wymagać respektowania ich przez dorosłych.

Apel przygotowały panie Joanna Gluch i Ewa Szczepanek.