Konwencja o Prawach Dziecka

Każdy człowiek ma swoje prawa, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie. Prawa mają również dzieci i młodzież, czyli wszyscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

W oddziałach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki obchodzona była kolejna rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Przedstawiciele klas gimnazjalnych przygotowali występ słowno – muzyczny o prawach dziecka. Zobaczyliśmy scenę z życia redakcji gazety, do której przychodzą listy dzieci z problemami. Redaktorzy starali się jak najlepiej odpowiedzieć na listy, które dotyczyły praw dziecka: m.in. prawa do życia i rozwoju, prawa do nazwiska, prawa do prywatności, prawa do swobody myśli, sumienia i wyznania, prawo do wychowania w rodzinie, prawa do wypowiedzi, do nauki, prawa do życia bez przemocy. W obchodach brała udział cała społeczność szkolna.

Nad całością czuwały panie: Ewa Szczepanek, Joanna Gluch.