Koronawirus – przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny

Przede wszystkim musimy pamiętać o:

  1. zasłanianiu ust i nosa
  • w miejscach ogólnodostępnych m.in. w sklepie, galerii handlowej, targu, kościele i innych budynkach użyteczności publicznej,
  • w pojazdach komunikacji zbiorowej (w autobusie, tramwaju, pociągu itp.),
  1. prawidłowym noszeniu maseczki
  • zasłaniać zarówno usta jak i nos,
  • unikać dotykania maseczki podczas jej używania,
  • niewłaściwe stosowanie maseczek może zwiększyć ryzyko infekcji,
  1. zachowaniu dystansu społecznego – zachowajmy bezpieczną odległość od innych min. 1,5 metra oraz unikajmy dużych skupisk ludzkich,

  2. częstym myciu rąk – minimum 30 sekund, wodą z mydłem lub dezynfekujmy je środkiem na bazie alkoholu (60%),

  3. unikaniu dotykania dłońmi oczu, nosa i ust – w ten sposób możemy przenieść wirusa. Podczas kichania i kaszlu zakrywajmy usta i nos chusteczką lub zgięciem łokcia.