„Let’s communicate”

15 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach gościliśmy finalistów konkursu międzyszkolnego „Let’s communicate”.
Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach: klasy 4 – 6 oraz klasy 7 – 8 i 3 gimnazjum.

Do ścisłego finału zakwalifikował się team z Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach, nad którym czujną opiekę sprawowała p. Bożena Szczepańska, nauczyciel języka angielskiego. Po pasjonującej i bardzo wyrównanej walce kolejne miejsca przypadły:

Pierwsze miejsce oraz wyróżnienie dla SP nr 4

lets-communicate_1

Drugie miejsce SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

lets-communicate_2

Trzecie miejsce SP nr 4

lets-communicate_3

Celem konkursu była prezentacja twórczości oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim za pomocą środków multimedialnych. Każdy z uczestników przygotował własną pracę. O zwycięstwie dodatkowo decydował test z znajomości języka angielskiego przeprowadzony na platformie KAHOOT w siedzibie organizatora. Poniżej prezentujemy fotorelację.

Komisję konkursu reprezentowali:

  • dyrektor SP nr 1 oraz nauczyciel informatyki: Anna Truty
  • nauczyciel angielskiego: Anna Skop
  • nauczyciel informatyki: Szymon Filec

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, zwycięzcom gratulujemy!