Listy uczniów w roku szkolnym 2020/21

Listy uczniów klas pierwszych oraz klas VII i VIII w roku szkolnym 2020/21 dostępne są w budynku przy ul. Paderewskiego 5 oraz w budynku przy ul. Pokoju 29.