Mapa jest wspaniała

W klasie IIc odbywały się zajęcia aktywnej pracy z mapą. Omawialiśmy tematykę rzek, ich dopływów oraz wpływu na środowisko. Była to okazja do pracy z mapą w grupach. Każda z nich tworzyła część mapy, zaznaczając rzeki a także poprzez użycie odpowiednich kolorów ukształtowanie terenu. Wymagało to poznania zasad izohipsy i właściwych jej kolorów na mapie fizycznej Polski. Utrwaliliśmy też pojęcia: wyżyna, nizina, depresja i wiele innych służących do opisywania terenu. Owocem zajęć była własnoręcznie zrobiona przez nas mapa Polski, którą podziwiać można na korytarzu przed naszą klasą.