Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „BÓBR 2019”

W dniach od 13 do 15 listopada odbyły się szkolne zmagania w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „BÓBR 2019”. Jest to konkurs pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym jego celem jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów.
Konkurs polegał na rozwiązaniu zadań na komputerze. W ciągu jednej godziny uczniowie musieli rozwiązać 15 zadań w grupie młodszej i 24 zadania w grupach starszych.
W naszej szkole przebiegał w trzech grupach wiekowych:
SKRZAT – kl. 1-3 13 uczestników
BENJAMIN – kl. 4-6 10 uczestników
JUNIOR – kl. 7-8 15 uczestników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie grudnia.
Organizatorzy: Nauczyciele informatyki.