Mikołajki w 2e

Klasa 2e urządziła w klasie Mikołajki, dzieci losowały się nawzajem i były dla siebie Mikołajami. Dzień umilił Święty Mikołaj szukający grzecznych dzieci.