Nie zabierajcie mamy

W październiku 2021 roku nauczyciele historii w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”, przeprowadzili w klasach siódmych i ósmych lekcje poświęcone stanowi wojennemu. W ramach lekcji, został wyświetlony uczniom film dokumentalny pt: „Nie zabierajcie mamy”. Przedstawia on nieopowiedziane do tej pory historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). Ponadto umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły na ich dalsze życie.

Film powstał dzięki dofinansowaniu z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.