Nietypowe zakończenie roku

Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych w szczególnych warunkach, bez rodziców, bez sztandaru szkoły, bez fanfar. Jednak pozostałe tradycje szkoły zostały zachowane.

Najlepszą absolwentką została Julia Nowok z średnią ocen 5,67. Z niewiele niższą średnią (5,56) Mateusz Piwko zajął drugą lokatę. Wszyscy uczniowie wyróżnieni świadectwem z biało-czerwonym paskiem otrzymali nagrody rzeczowe. Zostali również poproszeni o przekazanie listu gratulacyjnego swoim Rodzicom.

Spotkania w klasach z wychowawcami zakończyły ośmioletni pobyt obecnych absolwentów w Szkole Podstawowej z O.I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach. Życzymy im powodzenia w nowej szkole.