O szkole

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach przygotowuje uczniów do funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.

Nie zapominamy o przeszłości, szacunku dla naszej historii i tradycji. Pamiętamy o tym ucząc i wychowując.

Pragniemy, aby nasza szkoła wychodziła naprzeciw wyzwaniom, a równocześnie pielęgnowała tradycję, aby była przyjazna dla naszych uczniów, a jednocześnie oferowała edukację na najwyższym poziomie. Naszym celem jest wychowywanie mądrych, szczęśliwych ludzi – ludzi, którzy będą odważnie kroczyć w przyszłość. Jesteśmy szkołą integracyjną i dążymy do tego, aby nasi wychowankowie uczyli się i wychowywali w atmosferze wzajemnej akceptacji i poszanowania prawa do godności osobistej. Nasza szkoła jest miejscem, gdzie tworzy się klimat dla wszechstronnego indywidualnego rozwoju dziecka. Tutaj dzieci uczą się, bawią i odpoczywają, tworzą wspólnotę.

Nasza placówka jest szkołą publiczną z wieloletnią tradycją, w której od 2000 roku istnieją oddziały integracyjne.

Możemy pochwalić się rozbudowanym zapleczem dydaktycznym.

Sala językowa oraz nowa biblioteka powstały w ramach dwóch projektów, zrealizowanych z budżetu obywatelskiego 2015: „Szkolne Centrum Informacji (biblioteka)” i „Multimedialna Pracownia Językowa”.

W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe, pracownie przedmiotowe, sale wyposażone są w rzutniki i ekrany, posiadamy również tablice interaktywne. Nasza biblioteka liczy prawie 8000 woluminów i sukcesywnie się powiększa.

Uczniowie mają do dyspozycji dwie świetlice oraz stołówkę. Potrawy przygotowywane w szkole są zdrowe i smaczne, o czym świadczy tak spore zainteresowanie obiadami.

W celu zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz oferujemy liczne zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne i koła zainteresowań.

Ważnym elementem życia naszej szkoły są uroczystości i imprezy, będące okazją do współpracy oraz wspólnej zabawy uczniów, nauczycieli, a często również rodziców. Na stałe w kalendarz roku szkolnego wpisały się: Pasowanie na ucznia klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, zabawa andrzejkowa, mikołajki, bale i dyskoteki karnawałowe, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, festyn rodzinny, lekcje otwarte dla rodziców. Uczniowie chętnie włączają się w akcje charytatywne takie jak: „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Zakrętki”.

W celu uatrakcyjnienia zajęć organizujemy wyjazdy edukacyjne i wycieczki. Dzieci biorą udział w warsztatach m.in. w Planetarium w Chorzowie, w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie.

W naszej szkole realizujemy programy i projekty „Wczoraj przedszkolak, dziś uczeń”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Program dla szkół”, „Śniadanie daje moc”, „Zdrowo i sportowo”.

W ciągu ostatnich kilku lat szkoła brała udział w projektach „Posadź, ugotuj, zjedz!”, „Woda dla życia”, „Communication is the key” i „Be creative, be innovative” realizowanych w ramach unijnego programu Erasmus. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję, aby współpracować z ze swoimi kolegami z krajów partnerskich, poznać kulturę innych narodów oraz uczyć się od siebie nawzajem.

Szkoła bierze udział w Programie „Laboratoria Przyszłości”. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 207 000 złotych na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności naszych uczniów.

Uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach między innymi: Międzynarodowym Konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY”, Ogólnopolskim Konkursie Języka Anielskiego Olimpusek, Ogólnopolskim Konkursie Języka Anielskiego FORGET-ME-NOT, regionalnych konkursach czytelniczych, recytatorskich, plastycznych, językowych, biblijnych, informatycznych, w zawodach szachowych i zawodach sportowych: biegach przełajowych, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce koszykowej na wszystkich szczeblach oraz w pływaniu osiągając wysokie lokaty.