Dokumenty szkolne

Wszystkie dokumenty są opiniowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, a zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Wybrane dokumenty przedstawiamy na łamach tejże strony oraz strony BIP naszej szkoły. Wszystkie, w całości są do wglądu w szkole.

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w LędzinachPobierz plik

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w LędzinachPobierz plik

Program wychowawczo-profilaktyczny – Aneks nr 1Pobierz plik

Program wychowawczo-profilaktyczny – Harmonogram działań na rok szkolny 2023/2024Pobierz plik

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach na rok szkolny 2023/2024Pobierz plik

Szkolny Zestaw Podręczników w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach na rok szkolny 2023/2024Pobierz plik

Polityka Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w LędzinachPobierz plik