Hymn szkoły

I. Jest w Polsce szkół tysiące
Z setkami różnych dat,
A wśród nich nam najbliższa
Z historią długich lat.

Ref. Nasz patron Karol Miarka,
Tutaj pracował i żył,
W swych książkach nam przekazał
Historię tamtych dni.

II. Bo w naszej jedyneczce
Poznajesz ludzi, świat
I uczysz się wartości –
Każdy człowiek to brat.

Ref. Nasz patron Karol Miarka…

III. To nic, że nasza szkoła
Tak wiele ma już lat,
Kwitnie nowoczesnością,
Wystrojem szkolnych sal.

Ref. Nasz patron Karol Miarka…