Jubileusz 75-lecia

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach świętowała Jubileusz 75-lecia! Mottem przewodnim uroczystości były słowa Jana Amosa Komeńskiego „Całe życie jest szkołą”. Jubileuszowe uroczystości zaplanowano na dwa dni – 23 maja i 3 czerwca.


23 maja 2014 roku obchody rozpoczęły się uroczystym apelem, w którym uczestniczyli byli i obecni uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych przez panią dyrektor Teresę Samulak, historię placówki przypomniała pani Beata Szostek Po tej krótkiej podróży w czasie do lat minionych, uczczono pamięć patrona szkoły – Karola Miarki, składając pod jego popiersiem bukiet kwiatów. Po apelu uczestnicy Jubileuszu udali się w uroczystym pochodzie do kościoła św. Anny w Lędzinach na mszę świętą. Przemarsz miał bardzo uroczysty charakter, otwierał go Poczet Sztandarowy Szkoły. W czasie mszy świętej uczczono pamięć zmarłych absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły.

W przeddzień uroczystości samorząd uczniowski wraz z nauczycielami odwiedzili groby zmarłych, gdzie złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowo – kinowej „Piast” w Urzędzie Miasta w Lędzinach. Tam, po krótkim przemówieniu pani Dyrektor, zebrani goście zostali zaproszeni na koncert życzeń w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Spotkanie prowadziła pani Beata Sielski wraz z uczniami: Karoliną Sielski i Maciejem Popielą. Program artystyczny z uczniami przygotowali : Katarzyna Adamczyk, Michał Brożek i Beata Sielski. Wykonawcą pięknej dekoracji na scenie był Przemysław Czerniak, a twórczynią zaproszeń siostra Aneta. Występy dzieci, dostarczyły gościom niezwykłych wrażeń. Wywołały radość i wzruszenie. Niespodzianką dla wszystkich zgromadzonych był pokaz tańca absolwentów naszej szkoły: Aleksandry Dudek i Remigiusza Kuli. Po zakończeniu części artystycznej nastąpiło składanie życzeń przez zaproszonych gości. Padło wiele ciepłych słów kierowanych do Pani Dyrektor oraz do całej społeczności szkolnej. Pani Teresa Samulak podziękowała uczniom i nauczycielom za wzruszający koncert, a gościom za życzenia i gratulacje. Następnie zaprosiła wszystkich zgromadzonych na jubileuszowy tort.

Podczas trwania uroczystości zaproszeni mieli okazję obejrzeć okolicznościową wystawę przygotowaną przez Bożenę Smudę, Krystynę Chrobok, Urszulę Lech i Edytę Kaczmarczyk. Fotografie przedstawiające szkołę dawniej i dziś, skłaniały do refleksji i wspomnień.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowanie zaproszonym gościom za udział w uroczystościach jubileuszowych szkoły oraz nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom za przygotowane obchodów.

Szczególne podziękowanie składamy Burmistrzowi Miasta Lędziny, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o. o w Lędzinach oraz Radzie Rodziców Szkoły.


Dzień 3 czerwca, to dzień obchodów Jubileuszu 75 lecia Szkoły dla uczniów, rodziców i mieszkańców Lędzin.

Jubileuszowy festyn połączony z Dniem Dziecka ze względu na niesprzyjającą aurę przeniesiony został do budynku szkoły, co jednak nie popsuło fantastycznej zabawy.

Po uroczystym powitaniu wszystkich obecnych przez panią dyrektor Teresę Samulak rozpoczął się koncert życzeń w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowany pod kierunkiem pani Katarzyny Adamczyk i pana Michała Brożka. Po koncercie rozegrano mecz piłki siatkowej. W związku z tym, że w tym czasie gościliśmy w szkole grupę nauczycieli i uczniów z Hiszpanii, Łotwy, Rumunii i Turcji w ramach programu Comenius, mecz miał rangę międzynarodowego. Na korytarzach szkoły odbywały się gry i zabawy na wesoło: rzuty do celu, dmuchanie balonów na czas, kręgle, grzybek, zabawy z chustą, malowanie kredą czy gry zręcznościowe np. jenga. Najmłodsi uczestnicy festynu ustawiali się w kolejkach do malowania twarzy.Na szkolnym holu, każda klasa częstowała smakołykami przygotowanymi przez wspaniałych rodziców, którym składamy gorące podziękowania za pomoc i ogromne zaangażowanie w organizację uroczystości.