Projekt „Be creative, be innovative”

W latach 2020-2022 nasza Szkoła (po raz kolejny) bierze udział w programie Erasmus+
Tytuł naszego projektu:

Bądź kreatywny bądź innowacyjny / Be creative, be innovative

„Bądź kreatywny, bądź innowacyjny” to projekt promujący i rozwijający umiejętności i kompetencje w dziedzinie innowacyjnych technologii komputerowych.

GŁÓWNY CEL NASZEGO PROJEKTU:

Projekt ma na celu zachęcenie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia oraz podejmowania decyzji do tworzenia i wdrażania własnych innowacji IT zgodnych z praktykami STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Ponadto, uczestnicząc w projekcie uczniowie udoskonalą umiejętności w zakresie korzystania z szerokiej gamy narzędzi, aplikacji i platform internetowych potrzebnych do nauki różnych przedmiotów w szkole czy zajęć na świetlicy. Projekt pozwoli nawiązać współpracę między uczniami krajów partnerskich. Jednym z celów jest rozwijanie umiejętności społecznych uczniów, takich jak tolerancja, empatia, współpraca (niezbędna do odniesienia sukcesu), komunikacja nie tylko w szkole, ale także we wszystkich dziedzinach społecznych. Dialog międzykulturowy i dzielenie się pomysłami z uczniami z innych krajów europejskich przyczynią się do rozwijania umiejętności językowych i poszerzenia znajomości języka obcego.
Współpraca z krajami partnerskimi przyczyni się również do lepszego poznania europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak i własnej historii i tradycji. Nasi uczniowie będą lepiej rozumieli inne kultury i wpływ, jaki kultura ich własnego kraju ma na kształt całej Unii Europejskiej. Będą otwierali się na inne kultury i innych ludzi. Nasz projekt ma umożliwić uczniom (ale również i nauczycielom) lepsze poznanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno w kontekście społecznym jak i edukacyjnym.

NASI PARTNERZY:

• Osnovno uchiliste „Yordan Yovkov” Bulgaria
• Agrupamento de Escolas de Samora Correia Portugal
• SPzOI nr 1 im. Karola Miarki w Ledzinach Poland
• Targales pamatskola Latvia
• INSTITUT D’AURO Spain
• SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 Romania

W czasie trwania projektu zamierzamy przeprowadzić pięć tygodniowych spotkań uczniów z naszych szkół – LTT (Learning/Teaching/Training) aby dzielić się efektami naszej pracy (findings). Uczestnicy tych spotkań po powrocie do swoich szkół będą dalej przekazywać całą wiedzę nabytą w trakcie wyjazdu. Natomiast w maju 2022 roku planowana jest wizyta uczniów i nauczycieli krajów partnerskich w naszej szkole.
W projekcie wezmą udział zarówno uczniowie/absolwenci oraz ich rodzice, nauczyciele a także społeczność lokalna.
Uczniowie realizować będą wszystkie działania przewidziane projektem, np. warsztaty, konkursy, współpracę z rówieśnikami z zagranicy przy pomocy technologii informatycznych i bezpośrednich spotkań będących integralną częścią projektu. Efektem projektu będą e-broszury, e-booki, e-magazyn, slow motion, gry elektroniczne, prezentacje PPT, animowane pocztówki, nagrania wideo, animacja 3D, szkice.
Najlepsze prace będą wirtualnie udostępniane na platformie eTwinning oraz innych platformach i witrynach, dzięki czemu prace uczniów będą widoczne poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.


Pierwszy etap naszej działalności:

Stworzenie LOGO projektu – konkurs organizowany we wszystkich szkołach krajów partnerskich

Wyniki konkursu na logo Projektu „Be creative, be innovative’

Uczniowie tworzyli szkice logo Projektu według pewnych kryteriów. Po głosowaniu uczniowie wszystkich szkół partnerskich wybrali logo projektu. Najwięcej głosów otrzymało logo nr 11 zaprojektowane przez ucznia z Hiszpanii.
jana-carrasco_logo-erasmus

Link do e-booka z wszystkimi logo z konkursu https://read.bookcreator.com/library/-MIotUsZ1p6_RW2XpdYQ