Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

„DOBRZE WIDZI SIĘ TYLKO SERCEM. NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE DLA OCZU” pod takim hasłem już po raz trzeci odbyły się w dniu 5.12.2016r. obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość miała charakter miejski. Organizatorem była Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr1 im. Karola Miarki w Lędzinach. Impreza odbyła się dzięki środkom pozyskanym z Rządowego programu „Bezpieczna+”, środków własnych szkoły, Rady Rodziców oraz nauczycieli organizujących uroczystość.

Dzień ten w szczególny sposób łączy się z ideą integracji propagowaną w naszej Szkole. Chcieliśmy zwrócić uwagę społeczności lokalnej na możliwości i potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz pełną integrację poprzez wspólne przebywanie, uczenie się, zabawę oraz świętowanie. Celem było również propagowanie i promocja ich twórczości oraz prezentacja dorobku artystycznego,  zachęcanie uczestników do systematycznej pracy nad przezwyciężaniem własnych słabości.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie konkursu plastycznego „Moje marzenia”, wraz ze swoimi opiekunami.

Swoją obecnością zaszczycili nas Włodarze Miasta Lędziny, dyrektorzy lędzińskich szkół, oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego im. Błogosławionej Karoliny. Już od progu szkoły przybyłych gości witały elfy o niebywałym wzroście – to szczudlarze teatru „Epidemia” z Bierunia goszczący u nas już po raz trzeci. Spotkanie prowadził pan Michał Sabat. Całej społeczności szkolnej udzieliła się świąteczna atmosfera.

Szczudlarze i przedstawiciele samorządu szkolnego zachęcali do zwiedzenia wernisażu prac konkursowych – prezentowanych w holu.

Po przejściu do sali gimnastycznej dyrektor szkoły powitał przybyłych gości. Szkolny zespół muzyczny odśpiewał utwór Stanisława Sojki „Zobacz we mnie człowieka”. Artyści teatru „Epidemia” przedstawili spektakl „Mikołaj”. To zaskakujące, że ruchem można przekazać tyle emocji…i nauki. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu animacji i zabaw tanecznych przez artystów wszyscy goście, niezależnie od wieku i umiejętności świetnie się bawili.

Nadszedł moment kulminacyjny – Święty Mikołaj wręczył laureatom konkursu nagrody. Nagrodą dla wszystkich uczestników był wydany kalendarz na rok 2017, w którym znalazły się prace wszystkich dzieci. Jeszcze tylko chwila dla reportera….i trzecie obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych uznajemy za bardzo udane. Koordynatorami tego przedsięwzięcia były: Małgorzata Grzyb, Katarzyna Wanot przy wsparciu Dyrekcji szkoły.

Małgorzata Grzyb